Wie is Gossink?

 

Henk GossinkVan opleiding ben ik bestuurskundige. In 1995 afgestudeerd op sociale vernieuwing en de theorie van het communicatieve handelen. Ik werk sinds 1992 voor de publieke zaak, eerst als stagiair bij het ministerie van Binnenlandse Zaken (bij de Adviesgroep Sociale Vernieuwing), later als onderzoeker bij DSP-groep waar ik onderzoek deed naar wijkgericht werken, grote stedenbeleid, jeugd en veiligheid. Ik adviseerde onder meer bij de ontwikkeling van de Deventer wijkaanpak.

Vervolgens heb ik een paar jaar gewerkt op de afdeling Communicatie van de gemeente Haarlemmermeer. Ik schreef speeches voor burgemeester, Jan van Houwelingen, richtte de gemeentekrant op en was een tijdje collegewoordvoerder. In de periode die daarop volgde was ik zelfstandig adviseur over stedelijke vraagstukken. Van 2004 tot en met 2012 was ik programmaleider lokaal bestuur bij Publiek Domein.

Gossink En is het bedrijf van waaruit ik werk.  Wat dat werk inhoudt, staat op deze site. Over het bedrijf zijn er nog twee zaken die wellicht toelichting behoeven, de ondertitel en de ‘En’.

Voor mij horen stijl, sturing en strategie bij elkaar:

  • Je hebt stijl als je handelen getuigt van zelfkennis en oog voor je omgeving.
  • Je stuurt als jouw handelen verschil maakt voor de loop der dingen in je omgeving.
  • Je hebt een strategie als je weet welk handelen past bij je visie.

Ik probeer die drie elementen in verbinding met elkaar te versterken en zo bij te dragen aan een stijlvol openbaar bestuur.

Gossink en logo
En?

De ‘En’ staat voor samenwerking. Ik werk het liefst samen met mensen die iets kunnen waar ik bewondering voor heb. Soms werken die mensen bij een organisatie, zoals Van de Bunt, waar ik sinds 2013 mee ben geassocieerd.

André de Jong: mede-ontwikkelaar van het programma ‘een succesvol college in 100 dagen’ dat wordt aangeboden door de KNAP Academie.

Iris de Veer: co-auteur van ‘Ophouden met Oplossen’, partner in crime bij veel verschillende trajecten en nieuwe ontwikkelingen

Jan den Hollander: co-auteur van ‘Ophouden met Oplossen’, gedegen vernieuwer en een meester in strategie.

Myriam Gijsbers, eigenaar Reflaction. Wij ontwikkelen samen een traject om externe adviseurs beter te laten inspelen op de dynamiek van publieke organisaties.

Paul van der Linden: mede-oprichter van KNAP-Academie, podium voor pioniers. We maken samen een plek waar de beste opleiders een podium krijgen om publieke en maatschappelijke organisaties te versterken.

Rodney Weterings, partner van Fraey: we werken samen in bestuurlijke trajecten, maar Rodney is bovenal behulpzaam bij het oprekken van ambities.

Sandra Kensen, werkzaam bij SIOO: co-piloot van het traject wethouders in 3D van de Wethoudersvereniging.

 

Natuurlijk wordt er ook volop samengewerkt met opdrachtgevers. De afgelopen periode waren dat onder andere de Drechtsteden, de wethoudersvereniging, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het ministerie van Justitie en Veiligheid en veel verschillende gemeenten.

 

Zie ook: mijn profiel op LinkedIn of volg mij op twitter